Şablon Notları
Kullanılabilir Kısa Fonksiyonlar : 'count', 'substr', 'pre', 'round', 'strlen', 'replace', 'in_array'
örnek kullanım :
{$P.NAME|replace:'bul':'degistir'}
{$P|pre} print_r/var_dump ile aynı işlemi görür
{$PRODUCTS|count} Ürünlerin toplam adeti
{$P.PRICE|round:2} virgülden sonra 2 karaktere yuvarla

Kullanılabilir Parametrik Fonksiyonlar : vat|format|exchange|url|setting|date|assign
{vat price=$P.PRICE vat=$P.VAT} //KDV Dahil Ürün Fiyatını formatlı bir şekilde verir. KDV Dahil tutar sayısal bir değer isteniliyorsa aşağıdaki şekilde kullanılabilir.
{vat price=$P.PRICE vat=$P.VAT numeric=1}
{format price=$P.PRICE} //price değerini formatlı fiyat biçiminde gösterir.
{url page=10} Bir sayfaya ait linke buradan erişebilirsin. Diğer sayfa idlerini buradan ögrenebilirsin. http://www.kilifciniz.com/admin/management/block/index/10
{url category=590} Kategori id bilgisine buradan ulaşabilirsin : http://www.kilifciniz.com/admin/categories/category/index
{setting key="facebook_url"} ayar bilgisine erişmek için. Daha fazla ayara buradan erişebilirsin : http://www.kilifciniz.com/admin/settings/setting/index
{date format="d.m.Y H:i"} //istenilen formatta tarih yazdırmanı sağlar
{date format="d.m.Y H:i" add_second=3600} //1 saat sorasını tarihi (1saat=3600saniye)
{date format="d.m.Y H:i" add_second=86400} //1 gün sonrasını tarihi (1gün=86400saniye)
{date format="d.m.Y H:i" timestamp=$COMMENT.C} //Ürün yorum tarihi

{assign var="DEGISKEN" value="Değeri"} {$DEGISKEN} diye kullanabilirsin sonrasında.
{assign var="FULLNAME" value="Celil KAŞIK"} Merhaba benim adım, {$FULLNAME} diye kullanılabilir tpl içerisinde.

{assign var="ALLOWED_IDS" value=[14,25,27,39]} {$ALLOWED_IDS} değişkenine bir dizi set ettim
Aşağıdaki örnekte sadece belli bir filtre grubundaki filtre seçenekleri gözükmekte.
{foreach $P.FILTER_LIST as $FILTER}
    {if $FILTER.GROUP_ID|in_array:$ALLOWED_IDS}
         <div class="filter-options"><span class="font-sz-bld">{$FILTER.GROUP_NAME}:              </span>{$FILTER.OPTIONS}</div>
    {/if}
{/foreach}

Tüm matematiksel işlemler math fonksiyonu ile yapılabilir. Örnek %5 havale indirimi mevcut diyelim.

{math assign="HavaleTutari" equation="x*(100-y)/100" x=$P.PRICE y=5}
{vat price=$HavaleTutari vat=$P.VAT} ₺